VÅRT SVERIGE KAN BÄTTRE.

Alla behöver inte vara politiker. Men alla kan påverka politiken.

Nu är det upp till oss att samla alla dem som ser att Sverige kan bättre. Som ser att jämlikhet och tillväxt inte är varandras motsättning, utan förutsättning. Som bär på en drivkraft, en dröm, en vision, en önskan om något bättre. Du behövs mer än någonsin

Bli medlem idag.

Copyright: Socialdemokraterna
facebook Twitter Email