Coronapandemin: Viktigt meddelande

Publicerat april 2020

Med anledning av det rådande läget i Sverige med Coronaviruset och dess konsekvenser så genomför nu kommunen flera åtgärder för att säkerhetsställa att kommunens demokratiska funktioner fungerar.  

Gruppledarna i samtliga partier som är valda till kommunfullmäktige har kommit överens om en kvittering av antalet tjänstgörande ledamöter på nästkommande kommunfullmäktige. Tjänstgörande kommer vara 16 ledamöter på plats istället för 31. Vi är även överens om att ersättare som inte ska tjänstgöra på mötet inte ska närvara. I överenskommelsen tar vi också gemensamt ansvar för att mötet genomförs så effektivt som möjligt.

Vi vill också uppmana allmänheten att endast ta del av fullmäktige via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Vi hoppas att detta respekteras.

Vi har minskat på antalet ärenden på dagordningarna för att mötena inte ska bli för långa.

Till kommande kommunfullmäktige finns det ett förslag om att revidera reglementena så att ledamöter i fortsättningen kan delta på möten på distans.

Carlos Rebelo Da Silva

Annette Fransson

Margit Hvid

facebook Twitter Email