Kyrkopolitik

SOCIALDEMOKRATIN OCH SVENSKA KYRKAN

Vi vill ha en kyrka som är öppen och välkomnande för alla oavsett etnicitet, kön eller sexuell orientering. Kyrkan behöver finnas till och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan.

Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro. Där Svenska kyrkan har en viktig roll i välfärdsbygget som stärks genom samarbetet mellan offentlig sektor och frivilligorganisationer i syfte att hjälpa och stötta alla människor i utsatta lägen.

Vi vill att kyrkans barn och ungdomsverksamhet är avgiftsfri och görs tillgänglig för alla, och att Svenska kyrkan ger ungdomar möjlighet till sommarjobb och praktik. Vi vill att den ideella kultur- och musikverksamheten stimuleras.

Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Svenska kyrkan ska stärka sin kompentensutveckling som arbetsgivare och att det förebyggande arbetsmiljöarbetet arbetas med kontinuerligt.

Vi vill bidra till ett hållbart miljö- och klimatarbete så att Svenska Kyrkan kan vara ledande inom grön omställning och aktivt bidrar i arbetet med Agenda 2030.

Vi Socialdemokrater vill ha fler kvinnor på ledande befattning inom Svenska Kyrkan.

facebook Twitter Email