Kommunalt handlingsprogram 2023-2026

FÖR ALLAS BÄSTA - I HELA KOMMUNEN

Vi har lyckats utveckla Lilla Edet till en tillväxtkommun. Detta är ett arbete som vi vill fortsätta med.

Att tillsammans skapa ett samhälle byggt på socialdemokratiska värderingar som trygghet, solidaritet och rättvisa. Ordning och reda i ekonomi är förutsättning för utveckling och vi har lagt grunden för detta. Vi är ledande i Sverige när det gäller särskilt boende för våra äldre. Detta är vi stolta över men vi vill mer!

Vi vill fortsätta arbetet att förbättra skolresultaten genom satsningar på ökad trygghet och studiero. Våra barn och ungdomar är framtiden!

Tillsammans för trygghet och utveckling.

facebook Twitter Email