Arbetarekommunens styrelse

Styrelsen för Socialdemokraterna i Lilla Edet 2019 – 2020

Ordinare:
Margit Hvid, ordförande
Carin Thorén Hansson, vice ordförande
Stig Hvid, kassör
Gitte Jensen, sekreterare
Anne-Lie Palm, ledamot
Minna Salow, ledamot
Dennis Lindberg, ledamot
Ann-Katrin Johansson, ledamot, studieorganisatör
Göran Sühl, ledamot
Ersättare:
Anders Johansson, ersättare

Hilde Andersson, ersättare, facklig ledare

David Oden Edlund

Adjungerade:
Annette Fransson, vice KSO

Mail till SAP Lilla Edet

facebook Twitter Email