Äntligen Nya Slussar

Äntligen har regeringen beslutat om nya slussar i Göta Älv. Det har varit ett stort påverkansarbete av oss Socialdemokrater regionalt. Regeringens beslut är den största satsningen på sjöfart i modern tid.

Regeringens beslut innebär att infrastrukturplanen för 2018 – 2029 gällande slussarna är fastslagen. Investeringen är uppdelad på två perioder, vilket ger en trolig byggstart runt 2026 och att de nya slussarna i Trollhättan och Lilla Edet kan vara klara 2031.

För oss som bor i Lilla Edet är beslutet extra välkommet då det ger förutsättningar och möjligheter på vad och hur Inlandsön ska utformas i framtiden. Men det finns några synpunkter till som är intressanta ur ett Lilla Edetperspektiv. Det kommer att skapa flera arbetstillfällen under tidsperioden samt att det måste fram mer sten till nödvändiga skredförebyggande åtgärder i Göta älv som man kan få vid byggande av nya slussar.

Vänersjöfarten är också viktig ur regionalpolitisk synpunkt. Sjöfarten är ett miljövänligt sätt att transportera varor och därför viktig att utveckla för att minska utsläppen från vägtrafiken. Sjöfarten är också samhällsekonomiskt lönsam, då den minskar slitaget på vägar och därmed minskar behovet av nyinvesteringar för att klara tunga transporter. Därför har sjöfarten i Vänern och i Göta älv en stor miljöpolitisk betydelse. 

Det är nu viktigt att projektet kommer igång då livslängden för slussarna snart är slut. 

Carlos Rebelo Da Silva
Kommunstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email