Årsmöte 2020

Som planerat avhölls Årsmötet i Lilla Edets Arbetarekommun klockan 10:00 idag.

Årsmötet var något avskalat mot normalt till följd utav de rekommendationer som råder angående möten m.m. på grund utav Coronaviruset och smittspridningsriskerna.

Vi vill rikta ett tack till de som inte närvarade på grund utav sitt hälsoläge och för att de på så vis tar ansvar för att minimera smittospridning och samtidigt vill vi också rikta ett tack till de som kom och som på så vis såg till så att Årsmötet blev genomfört.

Antalet medlemmar som närvarade på Årsmötet var något mer än hälften mot förra året.

Inbjuden gäst var Janette Olsson, Vice ordförande i Göteborgsområdets partidistrikt och Regionpolitiker.

Efter en inledande Parentation och de punkter som startar ett Årsmöte så lämnade AK-ordförande Margit Hvid över klubban till Janette som sedan ledde Årsmötesförhandlingarna fram till avslut.

Verksamhetsberättelsen godkändes, Verksamhetsplanen för 2020 antogs, den ekonomiska berättelsen godkändes liksom Balansräkningen utav mötet.

Revisorernas berättelse antogs och mötet gav styrelsen Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Därefter följde val till styrelsen och andra uppdrag och föredragande för Valberedningen var Kjell Johansson.

Vi vill även här framföra ett stort tack, denna gång riktat till både de som har nominerat och till valberedningen för deras väl utförda arbete då samtliga val gjordes i enlighet med valberedningens förslag utan några ändringar.

Efter fullgjort värv med Årsmötesförhandlingarna så lämnade Janette över klubban till AK-Ordföranden som avtackade Janette med en ask choklad!

Mötet avslutades klockan 11:07

facebook Twitter Email