Årsmöte 2021

Kallelse till Årsmöte 2021.

När: lördag 13 Mars klockan 10.00-14.00

Var: ZOOM,  länk kommer senare.

Vi vill gärna göra det möjligt för alla medlemmar att delta, så därför kan man även delta fysiskt för de som vill eller inte har en uppkoppling.

OBS!

Du som vill närvara fysiskt måste meddela detta senast söndag 7 mars!

Detta för att vi skall kunna planera för lokal eller lokaler.

Anmälan för fysiskt deltagande: Margit Hvid telefon: 0736222030 eller epost. Margit.hvid@gmail.com

På dagordningen:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Eftersom mötet sker digitalt så sker även eventuella personval digitalt via Easyvote och då behöver man ha bankid. Vid behov har vi även ”vanlig sluten omröstning” för de som deltar fysiskt. Men vi föredrar att så många som möjligt röstar digitalt med bankid.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med mera mailas ut senare.

Tänk på att medlemsavgiften måste vara betald för att du skall ha rösträtt,

(senast 14 dagar innan val).

Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen/

Margit Hvid

Ordförande i Arbetarekommunen

facebook Twitter Email