Dessa blev valda till gruppledare för 2019-2022

Gruppledare som valdes på medlemsmötet den 17 december för tiden 2019-2022
Kommunstyrelsen/kommunalråd – Carlos Rebelo Da Silva, Lilla Edet
– Miljö och byggnadsnämnden – Johan Nicklasson, Hjärtum
– Utbildningsnämnden – Carin Thorén Hansson, Lödöse
– Omsorgsnämnden – Vesna Källström, Lilla Edet
– Individnämnden – Minna Salow, Lilla Edet
– Tekniska nämnden – Uno Ekberg, Lödöse
– Kultur och fritidsnämnden – Annette Fransson, Hjärtum
– Överförmyndarnämnden – Gitte Jensen, Hjärtum
– Valnämnden – Kjell Johansson, Nygård
– LEFAB – Harry Berglund, Lilla Edet
– AB Edethus – Bert Åkesson, Lilla Edet
facebook Twitter Email