EN STARK TILLVÄXT I LILLA EDETS KOMMUN

Tillgång till bra bostäder i rätt lägen är viktigt för kommunen när
befolkningen ökar. Bostaden är en social rättighet och en
förutsättning för etablering i samhället.

• Bygga 100 nya hyreslägenheter före år 2022, fördelade över kommunen

• Bygga 1 600 nya bostäder fram till 2030

• Att den offentliga miljön underhålls och är trygg att vistas i

RÖSTA DEN 9 SEPTEMBER!

facebook Twitter Email