Nämndeman – är det något för dig?

Hej Medlem! 

Nämndeman – är det något för dig?

Nomineringar till Nämndemän skall vara valberedningen tillhanda senast den 5 Maj och väljs vid medlemsmötet onsdag 15 Maj.

Det 4-åriga uppdraget som lekmannadomare är ett utvecklande uppdrag där man möter livets olika sidor och får en unik inblick i rättsväsendet. Vi ser gärna yngre kandidater och olika bakgrund då Nämndemannakåren ska spegla befolkningen. Du behöver inte vara kunnig i juridik utan får en hel-/halvdagsutbildning på domstolen om tjänstgöringen.

Det som krävs av dig är gott omdöme, vara självständig, vara en god förebild i laglydnad, och är saklig, objektiv och fokuserad. Vissa yrkesgrupper (rättsväsendet och vissa myndigheter) får inte bli nämndemän, inte heller om du är försatt i konkurs eller har förvaltare. Du avlägger domared och är bunden att följa lagen utan personliga värderingar eller politiska åsikter. Uppdraget är opolitiskt!

Tjänstgöringen är ca 10-20 gånger/år och ett schema sätts upp utifrån vilka dagar du kan/inte kan tjänstgöra. Ersättningen består av arvode, ersättning för faktiskt inkomstförlust, reseersättning och ett försäkringsskydd. I en del domstolar eller i vissa mål skickas handlingar ut för läsning hemma, vilket också ersätts. 

Domstolarna vi kan nominera till är Tingsrätten i Vänersborg, Hovrätten för Västra Sverige, Förvaltningsrätten i Göteborg och Kammarrätten i Göteborg.

Har vi fångat ditt intresse nu? Toppen! ?

  1. Läs mer på www.blinamndeman.se
  2. Fundera på vilken domstol du är intresserad av
  3. Anmäl sedan ditt intresse/nominering senast söndag 5 Maj till någon i Arbetarekommunens valberedning:

Carlos Rebelo da Silva (sammankallande) carlos.rebeloDaSilva@lillaedet.se
Uno Ekberg uno.ekberg@gmail.com
Gitte Jensen gitteskontor@gmail.com
Anita Björk Anita.Bjork-Almen@lillaedet.se 

Och du – Tveka inte att fråga oss om du vill veta mer eller om något är oklart 🙂

Mvh, Gitte Jensen, Valberedningen i Lilla Edets Arbetarekommun

facebook Twitter Email