Omröstning i MOR 2022

Tyvärr förlorade vi i budgetomröstningen

Under kvällen måndag den 14 juni antog Lilla Edets kommunfullmäktige nästa års Mål och Resursplan.

Vi socialdemokrater gick upp med flera uppdrag som vi vill se i Lilla Edets kommun, vi hade en lång debatt om vilket som va det bästa för Lilla Edet och vad alla olika partier vill genomföra.

Det blev den ledande kvintettens budget som vann med stöd av Vänsterpartiet, med ett budgetförslag där vi upplever att man avstår satsningar för att skapa ett jämlikare Lilla Edet.

Vi socialdemokrater debatterade för att, göra en särskild satsning på Ströms slottspark. Den ledande kvintettens ambition är att hålla parken i skick, vi vill göra lite mer. Ströms slottspark ska va en vacker och inbjudande samlingsplats för alla och då behöver vi lägga extra resurser på vår park. Det röstades ner

Vi debatterade även för att skapa mötesplatser i samtliga kommundelar, det är jätteviktigt att tillse att varje kommundel i Lilla Edet har en offentlig samlingsplats som inbjuder till kamratskap, en plats där vi alla kan samlas och skapa nya kontakter, en plats där våra ungdomar kan mötas och hänga, tjöta lite skit och ha skoj.

Vi vill höja friskvårdsbidraget till kommunens anställda som en åtgärd för att minska sjukfrånvaron, idag är bidraget 500 kr, vilket knappt räcker till en månadskostnad på ett gym till exempel.

Även om vårt förslag till nästa års budget fick avslag så ger vi inte upp, vi kommer kämpa för det vi vill se bli genomfört i nämnderna och kommunstyrelsen, vi kommer aldrig ge upp med att kämpa för Lilla Edets bästa i vår tro om ett jämlikt Lilla Edet

Annette Fransson, Carlos Rebelo Da Silva, Harry Berglund, Johan Niklasson, Kjell Johansson, Kristian Hermansson, Malin Edvardsson, Maria Johnsson, Mikael Karlsson, Sara Höglind, Tommy Andersson, Vesna Källström

Socialdemokraternas ledamöter i Lilla Edets kommunfullmäktige

facebook Twitter Email