Trygghet och studiero i skolan

I dag har Magdalena Andersson och Anna Ekström presenterat ett paket för trygghet och studiero i skolan.

Stök och bråk drabbar alla elever och gör det svårt att ta till sig kunskap. Framförallt påverkas elever från studieovana hem. Bl.a. har OECD pekat på att studiero är en av de viktiga delarna för Sverige att förbättra. Paketet innehåller skärpta disciplinära åtgärder, mobilförbud under lektionstid i grundskolan, ordningskontrakt, nationell plan för studiero och fler lärarassistenter.

I skolan ska alla elever få möjligheten att få kunskaper för att nå sina drömmar – men det kräver ett gemensamt ansvar för att göra det bästa av varje lektion. Lärare ska värderas högt och de ska mötas med respekt för sitt yrkeskunnande. Lärare och rektorer behöver större befogenheter. De bestämmer i skolan, i klassrummet. Föräldrar och elever ska känna respekt för sin lärare och för varandra. Föräldrar, lärare, skolledare och annan skolpersonal behöver ta ett gemensamt ansvar tillsammans med eleverna för ett gott bemötande i skolan. Alla elever ska känna sig trygga. Skolarbetet ska gå först och skolmiljön ska stimulera till lärande. Det kräver ordning och reda i klassrummet. Våra barn förtjänar studiero.

Ökad trygghet och studiero i skolan är otroligt viktigt och därför är jag glad att vi socialdemokrater har en plan och ett löfte inför valet som möter den utmaningen!

Med vänlig hälsning,

Carin Thorén Hansson, Ordförande Utbildningsnämnden Lilla Edet

För att läsa hela förslaget klicka på länken: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/valloften-for-trygghet-och-studiero-i-skolan/

facebook Twitter Email