Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

Stefan Löfven har nu rapporterat till talmannen gällande den överenskommelse som träffats mellan S, C, L och Mp. Överenskommelsen rör ett antal sakfrågor och skapar förutsättningar för en regering som kan få igenom sin budget.

https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitisk-overenskommelse.pdf

facebook Twitter Email