Våra föreningar

I Lilla Edets Arbetarekommun har vi 4 stycken s-föreningar:

  • Lödöse-Nygård – S-förening
  • Hjärtum – Västerlanda s-förening
  • Fuxerna S-förening
  • Nygård – Lödöse kvinnoklubb

Om du inte aktivt väljer förening kommer ditt medlemskap att vara knuten till den förening där du bor. Du kan alltid byta medlemskap eller välja att vara med i flera föreningar. Du har som Socialdemokrat naturligtvis rätt att delta på all medlemsaktiviteter i de olika föreningarna.

facebook Twitter Email