Lilla Edets Arbetarekommuns styrelse önskar God och Gott nytt År

Läs mer

Torghandel lördag 3 oktober

Torget Lilla Edet Kom och besök oss och prata politik. Kl 12.00-14.00 Poängpromenad med vinst till alla. Välkomna Socialdemokraterna Lilla Edet

Läs mer

Förslagen till förändringar av LAS får aldrig gå från utredning till proposition GO(S)måndag 6 juli 2020Socialdemokraterna måste markera för vilka man är ett politiskt parti. Den socialdemokratiska politiken måste alltid stå över regeringens politik. För några veckor sedan så presenterade LAS-utredningens förslag. På regeringens uppdrag skulle utredningen presentera en ”moderniserad” arbetsrätt. Tyvärr är den presenterade…

Läs mer
facebook Twitter Email