#5 Kommunfullmäktige Lilla Edet

5. Madeleine Librén

67 år. Bor på Ström.

Mitt största intresse ligger i att värna om de unga och de äldre.

Att alla barn ska få en bra och trygg uppväxt, och att de äldre ska få en bra och trygg ålderdom vare sig de bor kvar hemma eller i boende. Alla sociala frågor ligger mig varmt om hjärtat och vi måste oförtrutet arbeta för att förbättra villkoren för de utsatta i samhället.

Jag sitter idag i kommunens socialnämnd och i regionens Västra hälso- och sjukvårdsnämnd.

Kandiderar till kommunfullmäktige i Lilla Edet #5 och Västra Götalands läns – västra regionfullmäktige #11.

facebook Twitter Email