1 Maj 2020

Följ oss på facebook för ett digitalt firande. facebook: Socialdemokraterna Lilla Edet och Socialdemokraterna Göteborgsområdet

Läs mer

Viktigt meddelande

Med anledning av det rådande läget i Sverige med Coronaviruset och dess konsekvenser så genomför nu kommunen flera åtgärder för att säkerhetsställa att kommunens demokratiska funktioner fungerar.   Gruppledarna i samtliga partier som är valda till kommunfullmäktige har kommit överens om en kvittering av antalet tjänstgörande ledamöter på nästkommande kommunfullmäktige. Tjänstgörande kommer vara 16 ledamöter…

Läs mer

Årsmöte 2020

Som planerat avhölls Årsmötet i Lilla Edets Arbetarekommun klockan 10:00 idag. Årsmötet var något avskalat mot normalt till följd utav de rekommendationer som råder angående möten m.m. på grund utav Coronaviruset och smittspridningsriskerna. Vi vill rikta ett tack till de som inte närvarade på grund utav sitt hälsoläge och för att de på så vis…

Läs mer
facebook Twitter Email