Arbetsskor och en bättre arbetsmiljö i kvinnodominerande yrken

Alla som jobbar i offentlig sektor ska ha lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor. Men idag råder det en ojämlik tillgång till arbetskläder och skor mellan många kvinno- och mansdominerade yrken. Magdalena Andersson och S-regeringen ger nu Arbetsmiljöverket i uppdrag att undersöka hur belastningsskador i arbetet kan förebyggas med rätt utrustning, bland annat ändamålsenliga skor.

Att kvinnor och män som jobbar i offentlig sektor ska ha lika tillgång till arbetskläder och arbetsskor är både en arbetsmiljö- och en jämställdhetsfråga. Belastningsskador som leder till besvär i rygg, knän och höfter är tyvärr vanligt förekommande inte minst i kvinnodominerade yrken och orsakar ett stort lidande. De som står och går mycket i…

Läs mer

Skola

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan

Sverige har haft ett av de mest högpresterande och jämlika skolsystemen i världen – dit ska vi nå igen. Samhället har under lång tid tappat kontroll över skolan till marknaden och inte heller varit starkt nog att bryta med stöket i klassrummen. Möjligheten att göra obegränsade vinstuttag, svag offentlig kontroll och en skolpeng som överkompenserar…

Läs mer

Socialdemokraterna vill att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato

Under söndagen den 15 maj fattade Socialdemokraternas partistyrelse beslut om partiets säkerhetspolitiska linje. Partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato. Socialdemokraterna ska därmed verka för att Sverige, om ansökan godkänns av Nato, uttalar ensidigt förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium. Under söndagskvällen hölls en pressträff från partihögkvarteret på Sveavägen 68.

Det finns ett före och ett efter den 24 februari. Invasionen av Ukraina visar vad Ryssland är redo att göra. Det går heller inte att utesluta att Ryssland agerar lika risktagande i Sveriges omedelbara närområde. – När Ryssland visar en fullständig avsaknad av respekt för den europeiska säkerhetsordningen kan vi inte luta oss mot det…

Läs mer
facebook Twitter Email