Facklig-politiskt viktigt beslut taget i Lilla Edets kommun.

Socialdemokraterna arbetar för bättre förutsättningar för unga och nyutbildade att praktisera och komma in i byggbranschen.

I måndags den 19 augusti hade vi kommunfullmäktige.

På dagordningen fanns bland annat svar på vår motion om att ställa krav på lärlingsplatser vid offentlig upphandling av byggentreprenader.

I beslutet som togs så bifölls motionens anda, om än med en begränsning, av ett enigt kommunfullmäktigeledamot.

Lilla Edets kommun kommer nu vid framtida byggprojekt ställa krav på att byggföretagen ska ha anställda lärlingar och bereda praktikplats för APL till gymnasieskola och vuxenutbildning. Och om entreprenören är ett byggledningsföretag så ska denne bara anlita företag som följer kraven om att ha lärlingar anställda och brett praktikplatser för APL. Begränsningen i beslutet är att dessa krav är, att det enbart gäller byggprojekt över 20 miljoner kronor.

Även om Lilla Edets kommun är förhållandevis liten så gör vi vad vi kan för att se till framtiden, så att de som vill bli byggnadsarbetare får större chanser till arbete genom att vi som kommun nu ställer dessa krav på byggföretagen.

facebook Twitter Email