Nomineringar

Nominera senast 30/9 -21

Hej medlem! Du vet väl att du är viktig?

Nu vill Valberedningen veta vilka just Du vill ha i Arbetarekommunens styrelse!
Vi ska också välja en ersättare till Samhällsnämnden samt 8 ombud (plus ersättare) till Partidistriktets höst- och vårkongress.

Nomineringar

 NOMINERINGARNA 

Till vår AK-styrelse:
  • Ordförande
  • Kassör
  • Facklig ledare
  • Sekreterare
  • Ungdomsansvarig
  • Kommunikatör
  • Studieansvarig
Till Samhällsnämnden i Lilla Edet
  • Vi har 1 ersättarplats att tillsätta
Till Partidistriktets Höstkongress och årskongress
  • Vi har 8 ombud plus (8) ersättare till partidistriktets höst- och årskongress (201120 & 220409) att utse.

Så här nominerar du:

Fundera på vilka Du som medlem vill nominera (kanske dig själv?)
Fråga personen och kontakta sedan Valberedningens sammankallande Carlos Rebelo Da Silva:
  mailto:carlos.rebelodasilva@lillaedet.se 

SENAST TORSDAG 30 SEPTEMBER!

Ta nu chansen att nyttja Din medlemsröst i Socialdemokraterna i Lilla Edet.
På medlemsmötet måndagen den 18 oktober kl 18:00 röstar vi fram de nominerade.
Vi ses väl?

Tack för ditt engagemang

Valberedningen i Lilla Edets Ak
/ Carlos

facebook Twitter Email