Tack för i år och God Jul!

Ordförande har ordet: Julen närmar sig och snart har vi ett nytt år. Det har varit ett intensivt år med en EU-valrörelse och mycket fokus på att vi skall vara en stark och stabil arbetarekommun, med sikte på valvinst 2022.

Under året har jag också genomfört min ledarskapsutbildning, som har stärkt mig mycket som ordförande och jag tycker det är ett stort och fint uppdrag som jag är glad och tacksam att jag fått förtroendet att leda. Även andra förtroendevalda har gått utbildningar, både i kommunpolitiken och i partipolitiken.

Nästa år är ett “valfritt” år, inga val till riksdagen, EU eller kyrkofullmäktige. Då fortsätter vi med att stärka oss med utbildningar. Till våren blir det en grundläggande ledarskapsutbildning för förtroendevalda, och det blir givetvis medlemsutbildningar för nya och gamla medlemmar. Desto mer kompetenta vi är desto mer framgång kan vi nå och då är kunskap viktigt för att stärka våra förtroendevalda i sina uppdrag.

Vi kommer även att ha mycket fokus på medlemsvärvning som är en viktig del i partiet. Vi skall med andra ord bli: större, starkare och ha det roligare i partiet som Anders Ygeman sa på en konferens.

Oppositionsrådet har ordet: Ett drygt år har nu passerat i min roll som oppositionsroll. Kommunen befinner sig i en ekonomiskt ansträngd situation som gör att man kämpar på i många uppförsbackar. Men samtidigt har det varit otroligt roligt och ärofyllt att få företräda socialdemokraterna i kommunarbetet.

Vi har haft en tuff resa från att ha suttit i majoritet i 8 år till att nu vara ett oppositionsparti. Omställningen har inneburit att vi behövt ställa om och hitta ett nytt sätt att tänka och jobba på. Inledningsvis tyckte jag att vi hade fixarkepsen på i lite för stor utsträckning, på senare tid har vi börjat ifrågasätta den styrande minoriteten och för fram vår egen politik på ett tydligare sätt.

Inför 2020 måste vi lyfta de mjuka frågorna. Fler elever ska gå ur högstadiet med godkända betyg. Ungdomar ska ha en meningsfull fritid och detta görs bäst tillsammans med vårt engagerade föreningsliv.

Det ska kännas tryggt att bli gammal i Lilla Edets kommun. Alla ska få det stöd och hjälp som behövs. Gammal som ung. Dessa frågor måste komma högt upp på dagordningen.

Med dessa ord vill vi tacka för alla era insatser som ni har gjort i EU-valrörelsen, på den politiska arenan i kommunen och för er som sliter med ideella insatser.

Ha nu en skön ledighet och så vill vi önska alla en

God jul och ett gott nytt år!

Margit Hvid, ordförande i Socialdemokraterna AK Lilla Edet.
Annette Fransson, oppositionsråd Socialdemokraterna Lilla Edet

facebook Twitter Email