Kommunfullmäktige

Våra ledamöter:

Våra ersättare:

Malin Edvardsson
Tommy Andersson
Lena Hållinder-Berglund
Sara Höglind

GRUPPLEDARE
Fullmäktigegruppen, Carlos Rebelo Da Silva
-> kontakt: 070-565 39 00 | carlos.rebeloDaSilva@lillaedet.se

Socialnämnden, Madeleine Librén
-> kontakt: | madeleine.libren@lillaedet.se

Samhällsnämnden, Anne-Lie Palm
-> kontakt: | Annelie.palm@lillaedet.se

Bildningsnämnd, Martin Rapp
-> kontakt: 070-478 81 52 | martin.rapp@lillaedet.se

facebook Twitter Email